Pentru Catene mai mari, oxyarea poate Duce la obţinerea de carbonique de Carbon, precum se întâmplă în reacția de ardere. Prin oxydarea compușilor ce conțin grupe metil se poate obține, după caz, CH2OH, CHO și CO2H. Reactivitatea grupei metil depinde de substituenții învecinați, Dar în General EA poate fi destul de nereactivă. Prin reacția cu permanganatul de potasiu, în urma căreia grupele metil sunt transformate în radicali carboxil (-COOH), se obțin diverse tipuri de acizi carboxilici. Un exemplu este clorurarea metilului DIN toluen (în poziție benzilică) pentru obținerea clorurii de benzil. Printre CEI mai simpli compuși Care conțin radical metil se numără: Matanol (MeOH), clorometan (clorură de metil, MECL), toluen (metilbenzen), acetonă (dimetilcetonă), etc. De exemplu, se poate obține astfel acide benzoïque DIN toluen. De exemplu, în compușii organici, grupele metil sunt rezistente chiar și la acțiunea celor mai tari acizi. Me pentru simplificare. Un radical metil este un radical organique de Tip alchil, dérivat de la Metan, Care conține un atome de Carbon legat de trei atomi de hidrogen — CH3. Grupele metil Apar Într-o multitudine de compuși organici. Oxyarea unei grupe metil are Loc Atât în Carul multor procese Industriale, Cât și în procese Naturale..